BoxCryptor 2.52.2484

BoxCryptor 2.52.2484

Secomba GmbH – Freeware – Windows Mac
Boxcryptor bảo vệ tập tin của bạn trong các đám mây không có vấn đề nếu bạn useDropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, SugarSync, hộp hay bất kỳ đám mây chính lí nhà cung cấp khác. Nó cũng hỗ trợ tất cả các đám mây sử dụng WebDAV chuẩn như Cubby, Strato HiDrive và ownCloud. Nếu bạn muốn để lưu trữ các tập tin của bạn trong các đám mây, đảm bảo rằng những đều được mã hóa trước khi họ rời khỏi thiết bị của bạn. Mật mã hóa các tập tin của bạn sẽ bảo vệ sự riêng tư của dữ liệu của bạn đặc biệt quan trọng khi bạn đang lưu trữ dữ liệu công ty nhạy cảm hoặc các thông tin cá nhân nên không bao giờ rơi vào tay sai. Boxcryptor là giải pháp đúng mã hóa cho tất cả các nhu cầu kinh doanh và tư nhân. Một khi bạn đã cài đặt Boxcryptor, bạn có thể dễ dàng mã hóa tập tin và lưu trữ chúng trong thư mục của nhà cung cấp đám mây của bạn (ví dụ: cặp của bạn Dropbox). Bạn giữ quyền kiểm soát dữ liệu của bạn và tận hưởng sự yên tâm khi biết rằng dữ liệu của bạn một cách an toàn được lưu trữ trong đám mây 24/7. Với Boxcryptor, bạn không có bất kỳ vấn đề nào để truy cập tập tin của bạn trên đường đi bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào. Chúng tôi Boxcryptor ứng dụng cho Android, iOS, Windows Phone và Blackberry 10 cung cấp cho bạn nhanh chóng và dễ dàng truy cập tập tin của bạn từ thiết bị di động của bạn lúc thuận tiện của bạn.

Tổng quan

BoxCryptor là một Freeware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Secomba GmbH.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 314 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của BoxCryptor là 2.52.2484, phát hành vào ngày 29/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 23/03/2011. Phiên bản phổ biến nhất là 2.52.2484, được sử dụng bởi 40 % trong tất cả các cài đặt.

BoxCryptor đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac.

BoxCryptor Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho BoxCryptor!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 314 UpdateStar có BoxCryptor cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản